U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Wat zijn de richtlijnen die opgesteld zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie?

Wat zijn de richtlijnen die opgesteld zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft advies- en referentiewaarden voor een aantal polluenten met als doel de gezondheidsimpact zoveel mogelijk te beperken. Deze advies- en referentiewaarden zijn bedoeld om beleidsmakers overal ter wereld te informeren en om op een efficiënte manier de risico’s van luchtvervuiling te beperken of te voorkomen. De advies- en referentiewaarden komen tot stand na evaluatie van wetenschappelijke studies (meta-analyses). Bij levenslange blootstelling aan de referentiewaarde wordt één extra kankergeval per 100.000 mensen berekend. In september 2021 werden de advieswaarden uit 2005 aangepast en voor de meeste polluenten vestrengd:

WGO advies- en referentiewaarden
PolluentOnderwerpMiddelingstijdOude doelstelling (2005)Nieuwe doelstelling (2021)
Fijn stof - PM10 advieswaarde 1 dag
1 jaar
50 µg/m³ (max. 3 - 4/jaar)
20 µg/m³
45 µg/m³  (max. 3 - 4/jaar)
15 µg/m³
Fijn stof - PM2.5 advieswaarde 1 dag
1 jaar
25 µg/m³ (max. 3 - 4/jaar)
10 µg/m³
15 µg/m³  (max. 3 - 4/jaar)
5 µg/m³
Stikstofdioxide (NO2) advieswaarde 1 uur
1 dag
1 jaar
200 µg/m³
/
40 µg/m³
200 µg/m³
25 µg/m³
10 µg/m³
Zwavelstofdioxide (SO2) advieswaarde 10 minuten
1 dag
500 µg/m³
20 µg/m³
500 µg/m³
40 µg/m³
Ozon (O3) advieswaarde 8-uur*
6 maand/8 uur**
100 µg/m³ 
/
100 µg/m³  (max. 3 - 4/jaar)
60 µg/m³
Koolstofmonoxide (CO) advieswaarde 15 minuten
1-uurgemiddelde
8-uurgemiddelde
1 dag
100 mg/m³
35 mg/m³
10 mg/m³
/
100 mg/m³
35 mg/m³
10 mg/m³
4 mg/m³ (max. 3 - 4/jaar)
Benzeen  referentiewaarde kalenderjaar 1.7 µg/m³ 1.7 µg/m³
Lood (Pb) advieswaarde kalenderjaar 0.5 µg/m³ 0.5 µg/m³
Arseen (As) referentiewaarde kalenderjaar 6.6 ng/m³ 6.6 ng/m³
Cadmium (Cd) advieswaarde kalenderjaar 5 ng/m³ 5 ng/m³
Nikkel (Ni) referentiewaarde kalenderjaar 25 ng/m³ 25 ng/m³
Benzo(a)pyreen (B(a)P) referentiewaarde kalenderjaar 0.12 ng/m³ 0.12 ng/m³

*hoogste 8-uurgemiddelde van een dag
**glijdend 6-maandgemiddelde van de hoogste 8-uurgemiddelde van een dag tijdens het piekseizoen

Omdat het niet uitgesloten is dat er ook nog onder de advieswaarden gezondheidseffecten kunnen optreden, bieden de hierboven vermelde advies- en referentiewaarden dus geen absolute bescherming van de gezondheid. De advies- en referentiewaarden van de WGO zijn bedoeld om overal ter wereld te gebruiken om acties (in verschillende contexten) ter verbetering van de luchtkwaliteit te ondersteunen.

De door de Europese Unie gehanteerde grens- of streefwaarden zijn een afweging van een drietal elementen: bescherming van de volksgezondheid, de hiermee gepaard gaande risicoanalyse en de politieke context. De normen zijn afhankelijk van de gehanteerde strategie om een evenwicht te bereiken tussen de gezondheidsrisico’s, de technische haalbaarheid, economische overwegingen en nog verschillende andere politieke en sociale aspecten, die op hun beurt afhankelijk zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheden van de EU-lidstaten en de aanwezige expertise op het vlak van luchtkwaliteit.

Navigatie