U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Hoeveel smogalarmen zijn er al geweest in België?

Hoeveel smogalarmen zijn er al geweest in België?

Smogepisodes kunnen opgedeeld worden aan de hand van 2 drempels: de informatie- en de alarmdrempel.

De volgende drempels voor het afkondigen van de alarm- en informatiefase worden gehanteerd:

- informatiefase: wanneer het 24-uursgemiddelde > 50 µg/m³ (PM10) of > 35 µg/m³ (PM2.5) en verwacht wordt dat dit nog minstens 24 uur zal aanhouden. In voege sinds 1/11/2016.

- alarmfase: voorspelling gedurende minstens 2 opeenvolgende dagen > 70 µg/m³ (PM10) of > 50 µg/m³ (PM2.5). In voege sinds 2006.

Hieronder vindt u de verschillende episodes waarin respectievelijk de alarmfase (in Tabel 1) en de informatiefase (in Tabel 2) afgekondigd werden, sinds hun inwerkingstelling. Deze episodes worden ook beschreven in de jaarlijkse luchtkwaliteitsrapporten (www.irceline.be/nl/documentatie/publicaties/jaarrapporten).
De primaire bron van luchtvervuiling zijn de emissies van luchtvervuilende stoffen door industrie, verkeer, gebouwenverwarming (voornamelijk houtstook) en landbouw. Bij ongunstige meteorologische omstandigheden kan dit aanleiding geven tot hoge fijnstofconcentraties.

 

Tabel 1: smogalarmen (PM10) sinds 2007.

 

Episode

Hoofdoorzaken

1 14 tot en met 16 maart 2007 Ongunstige meteorologische omstandigheden


2 20 tot en met 22 december 2007 Ongunstige meteorologische omstandigheden

3

18 tot en met 19 februari 2008

Ongunstige meteorologische omstandigheden

4

30 december 2008 tot 2 januari 2009

Ongunstige meteorologische omstandigheden

5

9 tot en met 11 januari 2009

Ongunstige meteorologische omstandigheden

6

8 en 9 februari 2010

Initieel import van luchtvervuiling en/of vorming van secundair fijn stof, vervolgens aangehouden door een slechte verspreiding

7

31 januari en 1 februari 2011

Ongunstige meteorologische omstandigheden

8

22 tot en met 25 januari 2013

Ongunstige meteorologische omstandigheden + import van luchtvervuiling en/of vorming van secundair fijn stof

9

13 en 14 maart 2014

Ongunstige meteorologische omstandigheden + import van luchtvervuiling en/of vorming van secundair fijn stof

10

25 en 26 maart 2022

Ongunstige meteorologische omstandigheden

 

Tabel 2: activatie van de informatiefase sinds 01/11/2016

1

6 en 7 december 2016

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten

Thermische inversie

2

18 tot en met 20 december 2016

Informatiedrempel overschreden in Brussel en in Vlaanderen

Ongunstige meteorologische omstandigheden

3

18 tot en met 20 januari 2017

Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen

Ongunstige meteorologische omstandigheden

4

22 tot en met 25 januari 2017

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten (in Vlaanderen verlengd tot en met 26 januari)

Ongunstige meteorologische omstandigheden

5

9 tot en met 13 februari 2017

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten

Ongunstige meteorologische omstandigheden

6

21 tot en met 22 februari 2018

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten

Ongunstige meteorologische omstandigheden + import buitenland

7

3 tot en met 4 maart 2018

Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Relatief ongunstige meteorologische omstandigheden + import buitenland
8 15 tot en met 16 mei 2018 Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ideale (meteorologische) omstandigheden voor vorming secundair fijn stof
9 28 februari tot en met 1 maart 2019 Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Opstapeling luchtvervuiling + ongunstige meteorologische omstandigheden
10 8 tot en met 10 april 2019 Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ideale (meteorologische) omstandigheden voor vorming secundair fijn stof
11 23 en 24 januari 2020 Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen Ongunstige meteorologische omstandigheden
12 9 en 10 april 2020 Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen Ideale (meteorologische) omstandigheden voor vorming secundair fijn stof
13 27 nov. tot en met 1 dec. 2020 Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ongunstige meteorologische omstandigheden
14 25 en 26 februari 2021 Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen en Wallonië Import buitenland: Saharastofwolk
15 3 tot en met 5 maart 2021 Informatiedrempel overschreden in de 3 gewesten Ideale (meteorologische) omstandigheden voor vorming secundair fijn stof
16 25 tot en met 27 januari 2022 Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen Thermische inversie
17 21 tot en met 24 maart 2022 Informatiedrempel overschreden in Vlaanderen Ongunstige dispersieomstandigheden en vorming secundair fijn stof

 

Navigatie