U bent hier: Home / Documentatie / FAQ / Hoe schadelijk is fijn stof en wat zijn de gezondheidseffecten?

Hoe schadelijk is fijn stof en wat zijn de gezondheidseffecten?

Dieselroet wordt sinds 2012 door de WHO beschouwd als kankerverwekkend. Blootstelling aan teveel dieselroet (één specifieke component van fijn stof) verhoogt het risico op longkanker. Ook blootstelling aan fijn stof in het algemeen zorgt voor het hoger risico op longkanker, maar ook op hart- en vaatziekten.
De laatste jaren blijkt uit epidemiologisch onderzoek dat er ook andere, minder verwachte, gezondheidseffecten zijn: een lager geboortegewicht bij kinderen waarvan de moeder woont in gebieden met meer luchtvervuiling, luchtvervuiling zorgt voor een hogere kans op slagaderverkalking, mensen met diabetes zijn gevoeliger voor de effecten van luchtvervuiling enz.
Die risico's moet je wel afwegen ten opzichte van andere gezondheidsrisico's. Uit een studie in 2002 in de Verenigde Staten bleek dat het verlies aan levensjaren door blootstelling aan luchtvervuiling vergelijkbaar is met de effecten van "licht" (BMI > 25 - 27) tot "ernstig" (BIM 30-40) overgewicht.
Door de huidige blootstelling aan fijn stof daalt de levensverwachting gemiddeld tussen tussen 7 en 9 maanden, roken zorgt voor een gemiddelde levensduurvermindering van 10 jaar. Roken is wel een eigen keuze, blootstelling aan luchtvervuiling niet.

gearchiveerd onder: fijnstof, luchtvervuiling, gezondheid
Navigatie