U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Ozon / Historiek / Trends

O3 jaargemiddelde

O3 Jaargemiddelde | NET60AOT60  |  AOT40-vegetatie  |  AOT40-bossen

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

Evolutie percentielen

De onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het minimum, het 25ste percentiel (P25), de mediaan (P50), het 75ste percentiel (P75) en het maximum van de jaargemiddelde ozonconcentratie voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. Tussen 1990 en 2000 is er een stijgende trend voor de jaargemiddelde ozonconcentraties, tussen 2000 en 2017 bleef het jaargemiddelde relatief stabiel, sinds 2017 is opnieuw een toename waarneembaar.

Boxplots van jaargemiddelde O3-concentraties over de periode 1990–2022. Het ruimtelijk gemiddelde wordt weergegeven door de blauwe cirkels. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Klik hier voor meer informatie over de interpretatie van een boxplot.

Evolutie regionale gemiddelden

De evolutie van de jaargemiddelden voor België en de drie gewesten afzonderlijk wordt in onderstaande figuur weergegeven. Tussen 1990 en 2000 is er een stijgende trend waarneembaar van de jaargemiddelde ozonconcentraties. Vanaf 2000 blijft het verloop eerder constant met waarden rond 40 µg/m³, 45 µg/m³ en 50 µg/m³ respectievelijk in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Sinds 2016 stijgt de jaargemiddelde ozonconcentratie voor elk van de gewesten, 2021 was dan weer een zeer gunstig ozonjaar. De bevolkingsgewogen jaargemiddelde ozonconcentratie in België ligt lager dan het niet-gewogen gemiddelde.

Evolutie van de jaargemiddelde concentratie in België en de drie gewesten op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Ruimtelijke trends

De ruimtelijke spreiding van de stijging in het O3-jaargemiddelde over de periode 1990–2022 wordt weergegeven in onderstaande figuur. De hoogste relatieve stijgingen, meer dan 1 % per jaar, doen zich voor in Vlaanderen, met de grootste stijgingen rond de steden Antwerpen en Gent.

Ruimtelijke trend in jaargemiddelde O3-concentratie (%/jaar) over de periode 1990–2022. De data voor de trendanalyse werden gegenereerd op basis van de RIO-interpolatietechniek.