U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Ozon / Historiek / Trends / NET60

NET60

O3 Jaargemiddelde  |  NET60  |  AOT60  |  AOT40-vegetatie  |  AOT40-bossen

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

De Europese streefwaarde voor de bescherming van de bevolking is gebaseerd op de dagelijkse hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie. Gemiddeld over 3 jaar mag die dagelijkse hoogste 8-uurgemiddelde waarde niet meer dan 25 keer per jaar hoger zijn dan 120 µg/m³. Die Europese streefwaarde is een middellangetermijndoelstelling (MLTD) en geldt vanaf 2010 (gemiddelde 2010–2012). De langetermijndoelstelling (LTD) is geen enkele dag meer met het hoogste 8-uurgemiddelde boven 120 µg/m³. Het aantal dagen per jaar waarop het hoogste 8-uurgemiddelde 120 μg/m³ overschrijdt, wordt de NET60-indicator genoemd.

Evolutie percentielen

De onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het minimum, het 25ste percentiel (P25), de mediaan (P50), het 75ste percentiel (P75) en het maximum aantal dagen waarop het hoogste 8-uurgemiddelde groter was dan 120 µg/m³ voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. De evolutie van de NET60 indicator vertoont een sterke variatie van jaar tot jaar, afhankelijk van de kwaliteit van de zomer. Er is geen duidelijke trend zichtbaar in het ruimtelijke gemiddelde. Het meest ongunstige ozonjaar sinds 1990 is 2003 met een maximum van 55 overschrijdingsdagen in België. 2021 was een jaar met uitzonderlijk weinig overschrijdingen waardoor het 3-jaargemiddelde opnieuw op alle plaatsen onder de Europese middellangetermijndoelstelling valt.

Boxplots van aantal dagen met hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentraties > 120 µg/m³ in België in de periode 1990–2022. Het ruimtelijke gemiddelde wordt weergegeven door de blauwe cirkels. De groene stippellijn geeft het maximum van het 3-jaargemiddelde aantal overschrijdingsdagen in België weer. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Klik hier voor meer informatie over de interpretatie van een boxplot.

Ruimtelijke trend

De ruimtelijke trend van het aantal dagen met een hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie boven 120 µg/m³ in de periode 1990–2022 wordt weergegeven in onderstaande figuur. Voor het grootste deel van het land is een lichte daling in het aantal overschrijdingen van de drempel van 120 µg/m³ zichtbaar. Voor het noordoosten van het land is de daling minder sterk, voor een deel van de provincie Limburg is zelfs een lichte stijging waarneembaar.

Trend van het aantal dagen met de hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie boven 120 µg/m³ (NET60) in de periode 1990–2022 (aantal dagen/jaar per jaar). Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.