U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Ozon / Historiek

Historiek jaargemiddelde ozon

Deze kaarten werden gemaakt via de RIO-corine interpolatietechniek. De berekende concentraties zijn representatief voor een gebied van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn. Verder dient rekening gehouden te worden met de onzekerheid op de gemodelleerde concentraties. Op plaatsen ver verwijderd van meetplaatsen zal deze onzekerheid groter zijn.

De jaargemiddelde ozonconcentratie is een maat voor de achtergrondconcentratie in België. Het is duidelijk dat de ozonwaarden over het algemeen hoger liggen in het landelijke Wallonië dan in Vlaanderen en het stedelijke Brussel. Dat komt omdat er meer ozon wordt afgebroken door NO als gevolg van de hogere NOx-uitstoot. Verder windafwaarts van de NOx-emissies wordt dan weer minder ozon afgebroken.