U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Ozon / Historiek / AOT60

AOT60

O3 Jaargemiddelde |  NET60 |  AOT60 |  AOT40veg |  AOT40bos

Dit is de optelsom over een jaar van de dagelijkse verschillen van de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie per dag met de drempelwaarde van 120 µg/m3. De AOT60 houdt rekening met de grootte en de duur van de overschrijding. In de voorbereiding van de eerste Ozonrichtlijn (2002/3/EG) en van de Nationale Emissieplafondsrichtlijn, werd 5 800 (μg/m³).uren vooropgesteld als middellangetermijndoelstelling (MLTD) voor 2010, wat overeenstemt met een NET60 gelijk aan 25 dagen. De langetermijndoelstelling is 0 (μg/m³).uren. De overlastindicator AOT60 werd niet behouden in de huidige Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn, maar is een betere indicator om de overlast voor de bevolking te kwantificeren. Die indicator werd ook behouden in het Vlaamse MINA 4-plan (2011-2015) ter verduidelijking bij de plandoelstellingen.