U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Fijn stof / Historiek / Trends / PM 2.5 Jaargemiddelde

PM 2.5 Jaargemiddelde

PM 10 Jaargemiddelde  |  PM 10 Daggemiddelde  |  PM 2.5 Jaargemiddelde

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

Evolutie percentielen

Onderstaande figuur geeft via boxplots de evolutie weer van het minimum, het 25e percentiel (P25), het 50e percentiel (P50), het 75e percentiel (P75) en de maximale jaargemiddelde PM2.5-concentratie voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. Het ruimtelijke gemiddelde over België is weergegeven via de cirkels. Zowel het ruimtelijk gemiddelde als de percentielen van de jaargemiddelde PM2.5-concentraties vertonen een dalende trend tussen 2006 en 2014. Tussen 2014 en 2018 stagneerde deze trend, sinds 2018 is opnieuw een daling waarneembaar waarbij het ruimtelijk gemiddelde onder de waarde van 10 µg/m³ valt. In 2021 wordt nog voor 94 % van de roostercellen een jaargemiddelde PM2.5-concentratie berekend boven de WGO-advieswaarde van 5 µg/m³.

pm25_anmean_box_2021

Boxplots van de jaargemiddelde PM2.5 -concentraties (µg/m³) over de periode 2005-2021. Het ruimtelijke gemiddelde wordt door de blauwe cirkels weergegeven. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Klik hier voor meer uitleg over de interpretatie van een boxplot.

Evolutie regionale gemiddelden

De evolutie van de jaargemiddelde PM2.5-concentratie gemiddeld per gewest wordt in onderstaande figuur weergegeven. De ruimtelijk jaargemiddelde PM2.5-concentraties voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel bedroegen in 2021 respectievelijk 11,1; 6,6 en 10,3 µg/m³. Sinds 2006 zijn de jaargemiddelde PM2.5-concentraties in alle gewesten gedaald. Tussen 2014 en 2018 stagneerde de daling. In 2021 vielen de jaargemiddelde concentraties voor alle gewesten nog steeds boven de WGO-advieswaarde van 5 µg/m³.

pm25_anmean_trend_2021

Evolutie van de ruimtelijk jaargemiddelde PM2.5-concentraties voor de drie gewesten en België, en de bevolkingsgewogen jaargemiddelde concentratie voor België. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.