U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Fijn stof / Historiek / Trends / PM 10 Daggemiddelde

PM 10 Daggemiddelde

PM 10 Jaargemiddelde  PM 10 Daggemiddelde  |  PM 2.5 Jaargemiddelde

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

Evolutie percentielen

Onderstaande figuur geeft via boxplots de evolutie weer van het minimum, het 25e percentiel (P25) , het 50e percentiel (P50), het 75e percentiel (P75) en het maximaal aantal dagen waarop de daggemiddelde PM10-concentratie van 50 µg/m³ werd overschreden voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. Het ruimtelijke gemiddelde over België is weergegeven via de cirkels. Het maximale aantal overschrijdingsdagen in 2020 bedroeg 14, het minimale 0 en gemiddeld over België werd 1 overschrijdingsdag berekend. Sinds 1997 is er een dalende trend waarneembaar in het aantal overschrijdingsdagen in België, die aangeeft dat ook de vastgestelde daling van de uitstoot van primair fijn stof en fijnstofprecursoren een gunstig effect heeft op het aantal overschrijdingsdagen. Ook de ruimtelijke variatie in België is afgenomen sinds 1997. De Europese grenswaarde van 35 dagen die al in 2005 moest zijn gehaald, wordt echter pas sinds 2013 overal in België gehaald.
De strengere WGO gezondheidsrichtwaarde die maximaal 3 overschrijdingen van de daggegmiddelde fijn stof concentratie van 50 µg/m3 per jaar toelaat, werd in 2016 voor het eerst gemiddeld genomen gehaald.

Boxplots van het aantal dagen per jaar waarop de daggemiddelde PM10-concentratie hoger was dan 50 µg/m³. Het ruimtelijk gemiddelde wordt weergegeven door de blauwe cirkels. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Klik hier voor meer uitleg over de interpretatie van een boxplot.

Evolutie regionale gemiddelden

De dalende trend in het aantal overschrijdingsdagen sinds 1997 wordt vastgesteld voor de drie gewesten. Het maximaal aantal dagen waarop in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest de daggemiddelde grenswaarde overschreden werd, bedroeg in 2020 respectievelijk 14, 8 en 2.

Evolutie van het maximaal aantal dagen per jaar waarop de daggemiddelde PM10-concentratie hoger was dan 50 µg/m³ in België en de drie gewesten. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Ruimtelijke trends

De ruimtelijke verdeling van de trend in het aantal dagen met daggemiddelde PM10-concentraties boven 50 µg/m³ over de periode 1997-2020 wordt weergegeven in onderstaande figuur. De grootste daling doet zich voor ten noorden van Samber en Maas.

Ruimtelijke trend van het aantal dagen met daggemiddelde > 50 µg/m³ over de periode 1997-2020 (aantal dagen/jaar). Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.