U bent hier: Home / Documentatie / Projecten / VAQUUMS

VAQUUMS

Onderzoek van innovatieve meettechnieken

 

Doelstelling

Het LIFE VAQUUMS-project heeft als doel om na te gaan welke kwaliteitsniveaus de huidige innovatieve meettechnieken voor fijn stof, ozon en stikstofdioxide momenteel halen. In een eerste stap wordt een inventaris van alle beschikbare technieken opgesteld, waarna we de meest veelbelovende onderworpen worden aan uitgebreide laboratorium- en veldtesten. Deze testen zullen meer inzicht geven in de betrouwbaarheid van de verschillende meettechnieken en aanleiding geven tot het uitwerken van een handleiding voor het correct gebruik van deze technieken.

Verder zal het project in dialoog treden met alle belanghebbenden (lokale overheden, burgers, wetenschappers, industrie) om voor de verschillende mogelijke toepassingen van sensoren te bepalen wat de kwaliteitseisen zijn, welke praktische beperkingen gelden etc. Omdat de gebruikte meettechnieken typisch zeer veel data genereren, besteden we ook aandacht aan een gebruiksvriendelijk, online aanbod van hulpmiddelen voor analyse en visualisatie van die data.

Meer informatie op de website van het project: www.vaquums.eu

Partners

Het VAQUUMS-project kadert in het LIFE-programma van de Europese Commissie en wordt gedragen door projectpartners uit Nederland en België: de Vlaamse milieumaatschappij (vmm), IRCEL-CELINE, het energieonderzoek centrum Nederland en het rijkinstituut voor volksgezondheid en milieu .

Type project: LIFE programme | Looptijd: 05/2017 – 04/2020 | Budget: € 854.210 waarvan € 488.526 EU steun