U bent hier: Home / Documentatie / Projecten / ATMOSYS

ATMOSYS

Geavanceerde modelleringssystemen en webdiensten ter ondersteuning van het luchtkwaliteitsbeleid

Doelstelling

Het ATMOSYS-project heeft als doel een geavanceerd modelleringssysteem voor de luchtkwaliteit te ontwikkelen en te demonstreren, en dit als webdienst ter beschikking te stellen ter ondersteuning van het luchtkwaliteitsbeleid in hotspotregio's. Een hoge graad van bruikbaarheid wordt nagestreefd door de nadruk te leggen op relevante ruimtelijke schalen en polluenten, en door inschattingen van de blootstelling op te nemen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van het luchtkwaliteitsmodel zowel wat betreft nauwkeurigheid als operationele stabiliteit. Tot slot worden een brede verspreiding en een hoog niveau van toegankelijkheid beoogd door webgebaseerde interfaces aan te bieden.

Meer informatie op de website van het project: www.atmosys.eu

Partners

Het ATMOSYS-project kadert in het Europese LIFE+ subsidieprogramma en wordt gedragen door volgende projectpartners: de Vlaamse milieumaatschappij (vmm), IRCEL-CELINE en het VITO.

Type project: LIFE Programme | Looptijd: 09/2010 – 12/2013 | Budget: € 2.300.000