U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Ozon / Historiek / Historiek AOT60 ozon

Historiek AOT60 ozon

Deze kaarten werden gemaakt via de RIO-corine interpolatietechniek. De berekende concentraties zijn representatief voor een gebied van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn. Verder dient rekening gehouden te worden met de onzekerheid op de gemodelleerde concentraties. Op plaatsen ver verwijderd van meetplaatsen zal deze onzekerheid groter zijn.

Dit is de optelsom over een jaar van de dagelijkse verschillen van de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie per dag met de drempelwaarde van 120 µg/m3. De AOT60 houdt rekening met de grootte en de duur van de overschrijding. In de voorbereiding van de eerste Ozonrichtlijn (2002/3/EG) en van de Nationale Emissieplafondsrichtlijn, werd 5 800 (μg/m³).uren vooropgesteld als middellangetermijndoelstelling (MLTD) voor 2010, wat overeenstemt met een NET60 gelijk aan 25 dagen. De langetermijndoelstelling is 0 (μg/m³).uren. De overlastindicator AOT60 werd niet behouden in de huidige Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn, maar is een betere indicator om de overlast voor de bevolking te kwantificeren. Die indicator werd ook behouden in het Vlaamse MINA 4-plan (2011-2015) ter verduidelijking bij de plandoelstellingen