U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Bevolkingsblootstelling / Fijn stof

Blootstelling aan PM10 jaargemiddelde

PM10 Jaargemiddelde  |  PM10 Daggemiddelde  |  PM2.5 Jaargemiddelde

In 2016 werd niemand van de Belgische bevolking blootgesteld aan jaargemiddelde concentraties boven de Europese grenswaarde van 40 µg/m³. 19 % van de bevolking werd echter wel nog blootgesteld aan jaargemiddelde PM10-concentraties boven de WGO-advieswaarde van 20 µg/m³. De dalende trend van de bevolkingsblootstelling die de laatste jaren geobserveerd wordt, blijft behouden. In 2016 werd 81 % van de bevolking blootgesteld aan PM10-concentraties die lager zijn dan de WGO-advieswaarde (< 20 µg/m³), terwijl dat in 2011 nog maar 19 % was en in 2006 zelfs maar 2 %.

pm10_anmean_popexp_2016

Evolutie van de blootstelling van de bevolking aan jaargemiddelde PM10-concentraties op basis van de RIO-interpolatietechniek.