U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Stikstofdioxide / Historiek / Trends / 19e hoogste uurgemiddelde NO2

19e hoogste uurgemiddelde NO2

Jaargemiddelde NO2   |  19de hoogste uurgemiddelde NO2

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

Voor de bescherming van de bevolking tegen NO2-piekconcentraties op korte termijn legt de Europese wetgeving een uurgrenswaarde op van 200 µg/m³. Die uurgrens mag per jaar maximaal 18 keer overschreden worden. De 19e hoogste uurwaarde in België komt overeen met het 99.8ste percentiel van alle uurgemiddelde concentraties in een jaar. Wanneer de 19e hoogste uurgrenswaarde hoger is dan 200 µg/m³, dan is er een overschrijding van de grenswaarde. In België wordt de NO2 uurgrenswaarde ruimschoots gerespecteerd. Zeer lokaal, in verkeersdrukke straten, kan het gebeuren dat de 200 µg/m³ enkele keren per jaar overschreden wordt, maar in elk meetstation blijft dat onder de limiet van 18 uren.

Evolutie percentielen

Onderstaande figuur geeft via boxplots de evolutie weer van het minimum, het 25e percentiel (P25), het 50e percentiel (P50), het 75e percentiel (P75) en de maximale 19e hoogste NO2-concentratie voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. Het ruimtelijke gemiddelde over België is weergegeven via de cirkels.

no2_19th_box_2021

Boxplot van de 19de hoogste uurgemiddelde NO2-concentratie (µg/m³) over de periode 1990-2021. Het ruimtelijke gemiddelde wordt door de blauwe cirkels weergegeven. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

klik hier voor meer info over de interpretatie van een boxplot

Evolutie regionaal

Sinds 1990 is er een daling in het ruimtelijke maximum van de 19de hoogste NO2-uurwaarde. Dat betekent dat de piekconcentraties van NO2 zijn afgenomen in de laatste 30 jaar, in zowel het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk als het Waals Gewest. Een uitzondering daarop vormt 1997, toen er in januari heel hoge concentraties werden gemeten in de stations van de Belgische Petroleumfederatie in Antwerpen. In 2021 bedroeg het maximum van de 19e hoogste uurwaarde in België, representatief op 4x4 km², 88,4 µg/m³, wat ruim onder de Europese limiet van 200 µg/m³ ligt. De 19e hoogste NO2-uurwaarde voor 2021 is gemiddeld 43 µg/m³ in Vlaanderen, 26 µg/m³ in Wallonië en 61 µg/m³ in Brussel. De hoogste waarden komen, zoals te verwachten, voor in de grote agglomeraties zoals Brussel en Antwerpen.

 no2_19th_column_2021

Evolutie van het maximum van de 19de hoogste NO2-uurwaarde in de drie gewesten en België op basis van de RIO-interpolatietechniek.