U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Stikstofdioxide / Historiek / 19de hoogste uurgemiddelde

19de hoogste uurgemiddelde

Jaargemiddelde NO2 |  19de hoogste uurgemiddelde NO2

Deze kaarten werden gemaakt via de RIO-corine interpolatietechniek. De berekende concentraties zijn representatief voor een gebied van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn. Verder dient rekening gehouden te worden met de onzekerheid op de gemodelleerde concentraties. Op plaatsen ver verwijderd van meetplaatsen zal deze onzekerheid groter zijn.

Voor de bescherming van de bevolking tegen NO2-piekconcentraties op korte termijn legt de Europese wetgeving een uurgrenswaarde op van 200 μg/m³. Die uurgrens mag per jaar maximaal 18 keer overschreden worden. In België wordt die uurgrenswaarde ruimschoots gerespecteerd. Zeer lokaal, in verkeersdrukke straten, kan het gebeuren dat de 200 μg/m³ enkele keren per jaar overschreden wordt, maar in elk meetstation blijft dat onder de limiet van 18 uren. Door de resolutie van de RIO-interpolatiemethode zijn lokale overschrijdingen niet zichtbaar. De kaart stelt de 19e hoogste uurwaarde in België voor (dat komt overeen met het 99.8ste percentiel van alle uurgemiddelde concentraties in een jaar). Het maximum van de 19e hoogste uurwaarde in België in 2012, representatief op 4x4 km, bedraagt 114 μg/m³, wat ruim onder de Europese limiet van 200 μg/m³ ligt en doet zich voor in Brussel. De hoogste waarden komen enkel voor in de grote agglomeraties zoals Brussel en Antwerpen. De WGO-richtwaarde bedraagt eveneens 200 μg/m³, maar mag geen enkele keer worden overschreden. Ook daaraan wordt overal in België voldaan. De maximale uurgemiddelde NO2-concentratie, representatief voor een gebied van 4x4 km bedroeg in 2012 167 μg/m³.