U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Meetstations / Historiek

Historiek

PM10

Evolutie van het aantal meetstations waar PM10 gemeten wordt. Deze omvatten zowel de telemetrische stations als de stations die gebruikt worden in specifieke studies. Het aantal PM10-meetstations in België is gestegen van 20 in 1997 tot 76 in 2020. Doordat het aantal meetstations in de eerdere jaren aanzienlijk lager ligt dan in de laatste jaren is de onzekerheid op de geïnterpoleerde jaargemiddelden groter in die beginjaren.

pm10_stations_2020

 

PM2.5

Evolutie van het aantal meetstations waar PM2.5 gemeten wordt. Deze omvatten zowel de telemetrische stations als de stations die gebruikt worden in specifieke studies. Het aantal PM2.5 meetstations is gevoelig gestegen van 5 in 2000 tot 74 in 2020. Omdat het aantal meetstations in de eerste jaren aanzienlijk lager lag, is de onzekerheid van de jaargemiddelden groter in die beginjaren. Dat is zeker voor Wallonië het geval aangezien er voor 2008 geen PM2.5 gemeten werd.

pm25_stations_2020

Ozon

Figuur 3 toont de evolutie van het aantal meetstations waar ozon gemeten wordt. Deze omvatten zowel de telemetrische stations als de stations die gebruikt worden in specifieke studies.Het aantal ozonmeetstations is gestegen van 12 in 1990 tot 42 in 2020. Omdat het aantal meetstations initieel aanzienlijk lager lag dan in latere jaren is de onzekerheid van de geïnterpoleerde jaargemiddelden groter in die beginjaren.

 

o3_stations_2020

Stikstofdioxide

Evolutie van het aantal meetstations waar NO2 gemeten wordt. Deze omvatten zowel de telemetrische stations als de stations uit specifieke studies en stations die beheerd worden door de elektriciteitsproducenten en de Belgische Petroleumfederatie in samenwerking met de gewestelijke milieuadministraties. Het aantal NO2-meetstations is gestegen van 26 in 1990 tot 94 in 2020. Omdat het aantal meetstations in de eerste jaren aanzienlijk lager lag dan recent, is de onzekerheid van de jaargemiddelden groter in die beginjaren.

 

StationsNO2_2012

 

Zwaveldioxide

Evolutie van het aantal meetstations waar SO2 gemeten wordt. Deze omvatten zowel de telemetrische stations als de stations uit specifieke studies en stations die beheerd worden door de elektriciteitsproducenten en de Belgische Petroleumfederatie in samenwerking met de gewestelijke milieuadministraties.Het aantal SO2-meetstations is gedaald van 81 in 1990 tot 30 in 2020. In de jaren dat er minder meetstations zijn, hebben de geïnterpoleerde waarden een grotere onzekerheid.

 

StatoinsSO2_2012