U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Fijnstof / Historiek / Hoge-resolutie kaarten fijn stof (BC)

Hoge-resolutie kaarten fijn stof (BC)

Onderstaande kaart werd gemaakt met het RIO-IFDM model. De berekende concentraties zijn representatief voor een gebied van enkele tientallen vierkante meter. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn. Verder dient rekening gehouden te worden met de onzekerheid op de gemodelleerde concentraties.
Meer informatie over het RIO-IFDM model, met ook aandacht voor de beperkingen van het model: klik hier

opgepast: elk jaar worden verbeteringen aangebracht aan het model. Ook de invoergegevens (o.a. de emissies) worden aangepast en verbeterd. Enkel de kaarten met dezelfde versie kunnen onderling vergeleken worden.
De volgende modelversie werd gebruikt:
- voor de periode 2009-2016: RIO-IFDM v5.1.0
- voor het jaar 2017: RIO-IFDM v5.6.4.

De rekeninfrastructuur en dienstverlening gebruikt bij de modelberekeningen, werd voorzien door het VSC (Vlaams Supercomputer Centrum) dat gefinancierd wordt door het FWO en de Vlaamse regering – departement EWI