U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Bevolkingsblootstelling / Stikstofdioxide

Blootstelling aan NO2 jaargemiddelde

Sinds 2003 worden meer mensen aan steeds lagere jaargemiddelde NO2-concentraties blootgesteld. Vanaf 1998 schommelt het percentage van de Belgische bevolking dat potentieel blootgesteld is aan jaargemiddelde concentraties boven de EU-grenswaarde rond 7%. In 2013 was dat afgenomen tot 3% en sindsdien is er volgens de berekeningen niemand meer blootgesteld aan jaargemiddelde concentraties boven de EU-grenswaarde. De resultaten dienen wel met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. De blootstelling van de bevolking wordt ingeschat op basis van een ruimtelijke interpolatie van de metingen en de bevolkingsaantallen per gridcel van 4x4 km². Zoals al eerder vermeld, kunnen plaatselijk hogere of lagere concentraties gemeten worden dan de waarden berekend met de RIO-interpolatiemethode voor een gridcel van 4x4 km². Het is daarom dat, hoewel de figuur geen blootstelling aan verhoogde concentraties ( > 40 µg/m³) vertoont, er lokaal en vooral in de nabijheid van meetpunten waar overschrijdingen zijn waargenomen, delen van de bevolking blootgesteld zijn geweest aan concentraties boven 40 µg/m³.

no2_anmean_popexp_2016

Percentage van de Belgische bevolking blootgesteld aan jaargemiddelde NO2-concentraties. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.