U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Fijnstof / Historiek

PM10 Jaargemiddelde

PM 10 Jaargemiddelde   |   PM10 Daggemiddelde   |   PM2.5 Jaargemiddelde

Deze kaarten werden gemaakt via de RIO-corine interpolatietechniek. De berekende concentraties zijn representatief voor een gebied van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn. Verder dient rekening gehouden te worden met de onzekerheid op de gemodelleerde concentraties. Op plaatsen ver verwijderd van meetplaatsen zal deze onzekerheid groter zijn.

De Europese jaargrenswaarde voor de bescherming van de bevolking tegen langdurige blootstelling aan PM10 bedraagt 40 μg/m³. In 2015 bedroeg de geïnterpoleerde jaargemiddelde PM10-concentratie over alle RIO-gridcellen in België 15.4 μg/m³. De grenswaarde van 40 μg/m³ werd op geen enkele plaats overschreden. De hoogste jaargemiddelde PM10-concentraties tussen 20 en 25 μg/m³ worden berekend rond Gent, Antwerpen en Brussel. In de rest van Vlaanderen, Brussel en het noorden van Wallonië situeren de concentraties zich rond 16-20 μg/m³. De laagste jaargemiddelde PM10-concentraties, tussen 0 en 15 μg/m³, zijn te vinden ten zuiden van Samber en Maas.

Opgelet: de onzekerheid op de geïnterpoleerde jaargemiddelde concentraties schommelt tussen 3 en 5 µg/m³ (zie Bijlage D in het jaarrapport luchtkwaliteit 2014).