Welkom op de nieuwe website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL-CELINE).

U bladert door deze website door te klikken op de menu's in het linkse frame.

Indien u suggesties of kritische opmerkingen over deze site hebt : contacteer de webm@ster

U gebruikt momenteel de niet-java versie van onze website. Klik hier voor de meer gebruiksvriendelijkereJava versie. Deze Java versie werkt zowel met de Sun Java Virtual Machine (JVM) en de Microsoft Virtual Machine (VM). Voordelen van de Sun JVM zijn (oa) :
- de Sun JVM werkt ook met andere browsers dan Internet Explorer (bijvb Netscape >4, Firefox, Mozilla) en met andere OS (bijvb. linux).
- de Microsoft VM licentie loopt af op 31/12/2007 (meer info : hier)

De Sun JVM kan u (gratis) downloaden via de java-sun website : klik hier. U kan uiteraard de Microsoft VM gebruiken. Deze kan u activeren door in Explorer   via "Tools" - "Internet Options" - "Advanced" (NL: "Extra" - "Internet Opties" - "Geavanceerd") de Microsoft VM opties aan te vinken. Hou er wel rekening mee dat onder Windows XP de Windows VM niet meer standaard wordt geinstalleerd.


Volg ons via Twitter : http://twitter.com/SMOG_BE.


corner_ul corner_ur
Car free sunday   Zondag 22 september 2013

Autoloze zondag

Bekijk hier de meetresultaten
corner_bl corner_bl


BelATMO luchtkwaliteitsindex in de drie Gewesten

Waarnemingen Voorspellingen
Gisteren Vandaag Morgen
Vlaanderen vrij goed index 4 gewoon index 5 gewoon index 5
Brussel vrij goed index 4 gewoon index 5 gewoon index 5
WalloniŽ vrij goed index 4 gewoon index 5 vrij goed index 4
AQ_scale

De hierboven vermelde luchtkwaliteitsindex condenseert de gehaltes van verschillende verontreinigende stoffen in de omgevingslucht tot ťťn representatief cijfer tussen 1 en 10, waarbij 1 een uitstekende kwaliteit voorstelt en 10 een zeer slechte. De luchtkwaliteitsindex houdt rekening met de vervuiling van de omgevingslucht met SO2 (zwaveldioxide), NO2 (stikstofdioxide), O3 (ozon) en de PM10 (fijn stof) deeltjesfractie.
OPGEPAST : de index is geen "gezondheidsindex". De indexschalen zijn gebaseerd op de Europese grens- en streefwaarden voor deze polluenten. Voor ozon is de EU streefwaarde voor de bescherming van de volksgezondheid 120 Ķg/m3 als "hoogste 8-uurgemiddelde van een dag" (een 8-uursgemiddelde concentratie is het gemiddelde van de ozonmetingen over een periode van 8 uur). De Europese informatiedrempel van 180 Ķg/m3 (dit is de drempel waarbij de bevolking dient gewaarschuwd te worden) is echter een "1-uurgemiddelde" concentratie. Op de ozonpagina ("ozon" - "actueel") worden zowel de 1-uurgemiddelde (in kleur) als de 8-uurgemiddelde (niet gekleurd) concentraties getoond. Hou er rekening mee dat de schaalindeling voor de "uurgemiddelde" en de "8-uurgemiddelde" (die we gebruiken voor de bepaling van de index) ozon concentraties niet dezelfde is. De 8-uurgemiddelde ozonconcentraties krijgen bijvoorbeeld een index 7 tussen de 121 en 150 Ķg/m3. Voor de 1-uursgemiddelde concentraties correspondeert index 7 met ozonwaarden tussen de 146 en 180 Ķg/m3.
Meer info over de luchtkwaliteitsindex is te vinden onder de rubriek "kwaliteitsindex" - "info".


INFO VOORSPELLINGEN :
Op onze site kunnen de verwachte ozon en fijn stof concentraties voor de volgende dagen geconsulteerd worden. We maken hiervoor gebruik van verschillende (types) voorspellingsmodellen. Het is mogelijk dat de modellen soms verschillende voorspellingen genereren. De interpretatie van de modelresultaten is dus niet altijd eenvoudig en hiermee dient dus opgepast te worden. De resultaten van ťťn model alleen, worden door IRCEL nooit gebruikt om een smogalarm (fijn stof in de winter, ozon in de zomer) af te kondigen. Een smogalarm wordt pas afgekondigd na grondige analyse van de resultaten van alle voorspellingsmodellen. Verder worden ook buitenlandse modellen en meetresultaten geconsulteerd, en wordt de herkomst van de luchtmassa's die aangevoerd worden naar onze regio onderzocht (via zogenaamde "back-trajectory" modellen). Eventueel wordt ook overlegd met de weersvoorspellers van het KMI. Een laatste niet onbelangrijk element is de "expert-opinion" en de ervaring van de IRCEL luchtkwaliteits-specialisten.

Nieuw op de IRCEL-CELINE website:

29/03/2013: Jaarrapport luchtkwaliteit in BelgiŽ 2011 klik hier

16/10/2012: overzicht van de ozonsituatie in de zomer van 2012 klik hier

16/09/2012: Autoloze zondag 2012 : klik hier

28/03/2012: Analyse van de impact van het verkeer op de Ring (R0) op de luchtkwaliteit in het Brussels gewest (Nederlandse vertaling eerder gepubliceerd rapport) : klik hier

26/10/2011: overzicht van de ozonsituatie in de zomer van 2011 klik hier

23/06/2011: Analyse van de impact van de emissies van de Ring op de luchtkwaliteit in het Brussels gewest : klik hier (FR)

05/04/2011: Analyse van de NO2 concentraties in stedelijke en verkeersgerelateerde meetstations. In deze studie wordt het aandeel van de directe NO2 uitstoot versus het NOx/O3-evenwicht bestudeerd : klik hier

18/02/2011: BC (Black Carbon) metingen in realtime beschikbaar. BC is een specifieke component van fijn stof en een maat voor (dieselroet). Er zijn meer en meer wetenschappelijke aanwijzingen dat deze component ťťn van de meest schadelijke is voor de gezondheid : klik hier

04/10/2010: Nieuwe PM10 kaarten met zowel de jaargemiddelde concentratie als het aantal dagen met overschrijdingen van de EU-daggrenswaarde beschikbaar ! (zie rubriek fijn stof - historiek) of klik hier

19/09/2010: Autoloze zondag 2010 : klik hier

16/09/2010: Kalibratie van fijnstofmetingen die gebeuren met automatische meettoestellen klik hier

02/09/2010: overzicht van de ozonsituatie in de zomer van 2010 klik hier

01/10/2009: overzicht van de ozonsituatie in de zomer van 2009 klik hier

20/09/2009: Autoloze zondag 2009 : klik hier

01/09/2008: overzicht van de ozonsituatie in de zomer van 2008 klik hierwhatnew.gif (11 kbytes)

14/05/2008: Dalende NOx emissies - stagnerende NO2 concentraties in stedelijke omgeving : wat is er aan de hand ? klik hier>

01/03/2008: Evaluatie van de fijn stof smogepisode van 18 tem 20 februari 2008 : klik hier

01/09/2007: overzicht van de ozonsituatie in de zomer van 2007 klik hier

02/04/2007: Evaluatie van de luchtkwaliteitsvoorspellingen tijdens de fijn stof episode van 12 tot 16 maart 2007 klik hier

28/03/2007: Info over de sahara zandwolk die over BelgiŽ trok in de nacht van zaterdag 24/03/2007 op zondag 25/03/2007: klik hier

16/03/2007: Simulatie van de impact van hypothetische verkeersmaatregelen tijdens de ozonsmogepisode van 1 tot 13 augustus 2003 : klik hier

08/11/2006: Kaarten (jaren 1999-2005) met de jaargemiddelde PM10 concentratie en het aantal overschrijdingen van de EU PM10-daggrenswaarde : klik hier

07/11/2006: Geactualiseerde lijst met publicaties en presentaties : klik hier

22/12/2005: IRCEL-rapport "Luchtverontreiniging door ozon tijdens de zomer van 2005 in BelgiŽ": klik hier

25/04/2005: Overschrijdingen van de ozon streefwaarde en informatiedrempels (EU richtlijn 2002/3/EG) : klik hier

01/04/2005: Hoogste ozon concentraties laatste 15 dagen : klik hier

25/02/2005: Overschrijdingen van de PM10 (fijn stof) daggrenswaarde (EU richtlijn 1999/30/EG) : klik hier

01/02/2005: Daggemiddelde PM10 concentraties laatste 15 dagen : klik hier

03/12/2004: EnquŤte van de la Europese Commissie : "Luchtvervuiling - Wat denkt u ?" : klik hier

20/09/2004: invloed van de autoloze zondag van 19 september op de  luchtkwaliteit : klik hier

06/09/2004: IRCEL-rapport "ozonverontreiniging in BelgiŽ tijdens de zomer van 2004" : klik  hier

06/09/2004: Info over ozon in "de verrekijker", brochure uitgegeven door de VMM : klik hier

28/06/2004:"Minder Ozon, Meer Lucht" : brochure over de ozonproblematiek : klik hier

15/12/2003: IRCEL-rapport "ozonverontreiniging in BelgiŽ tijdens de zomer van 2003" : klik  hier

21/09/2003: invloed van de autoloze zondag van 21 september 2003 op de  luchtkwaliteit : klik hier

05/08/2003: zin en onzin van kortetermijnmaatregelen tegen ozon smogepisodes  : klik hier

20/05/2003: Benzeen metingen online (zie metingen - actueel)

01/04/2003: Ozon FAQ (veelgestelde vragen over ozon)

19/03/2002: Download de nieuwe EU Ozonrichtlijn : o3_nl.pdf

01/11/2001 : Download het rapport "Ozon in Europa tijdens de zomer 2001" : o3s01_draft.pdf

05/10/2000 : Verloop van de 1/2 uur concentraties van O3, NO2, CO, SO2 enPM10

14/09/2000 : Effect van de wegblokkades op de luchtkwaliteit in Brussel

15/08/2000 : Nationale, Europese en internationale luchtkwaliteitsnormen

01/06/2000 : Animated kaart met uurlijks verloop van de ozonconcentraties

01/05/2000 : Kaart van BelgiŽ met hoogst gemeten ozon uurwaarden

01/04/2000 : Historiek van de luchtkwaliteit dit jaar

26/01/2000 : Eerste PM2.5 metingen in BelgiŽ (Brussel) !!

16/12/1999 : Kaarten van de actuele luchtkwaliteit in BelgiŽ (O3, NO2, SO2 en PM10)

10/12/1999 : Tabel met actuele luchtkwaliteit (O3, NO2, CO, SO2, PM10 en PM2.5)

08/10/1999 : Meteo (Temperatuur, Windsnelheid en Windrichting) gemeten in de telemetrische meetnetten van Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ