You are here: Home / Gaat het met luchtkwaliteit in ons land effectief de slechte kant op?

Gaat het met luchtkwaliteit in ons land effectief de slechte kant op?

De laatste tijd komt de problematiek van luchtvervuiling door fijn stof veel aan bod in de media. Deze toegenomen aandacht is een goede zaak. Luchtvervuiling door fijn stof is immers de belangrijkste en meest gezondheidsschadelijke milieufactor. In een vergelijking van de impact van verschillende milieufactoren op de gezondheid, is fijn stof goed voor ongeveer drie kwart van de ziektelast en van de externe kosten (zie MIRA rapport, //www.vmm.be/nieuwsmap/fijn-stof-meeste-gezondheidseffecten-en-grootste-kost ).

Ook naar aanleiding van een persbericht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (//www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-quality/en/) waarin gemeld wordt dat de luchtkwaliteit wereldwijd in verschillende steden verslechtert verschenen verschillende berichten over luchtvervuiling in de pers. Een aantal media concludeerden dat ook in ons land de luchtkwaliteit verslechterd is en nog zal verslechteren (zie o.a. //www.standaard.be/cnt/dmf20140507_01095985).

Klopt dit wel ? Gaat het met luchtkwaliteit in ons land effectief de slechte kant op ? Het antwoord op de vraag is neen. De luchtkwaliteit in België (en alle landen in Europa) verbetert. We halen wel nog niet (overal) de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) en ook de langetermijndoelstelling voor ozon is nog ver buiten bereik. Als we bovendien toetsen aan de veel strengere richtwaarden van de WHO voor fijn stof, dan blijkt dat bijna alle Belgen worden blootgesteld aan concentraties boven die richtwaarde. De luchtkwaliteit is dus nog niet optimaal en bijkomende emissiereducerende maatregelen, zowel op Europees, regionaal als lokaal niveau zijn nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. “Verder te verbeteren” dus. Ondanks de soms hardnekkige perceptie (door de toegenomen aandacht voor luchtvervuiling ?) is de luchtkwaliteit de laatste 20 jaar in ons land wel degelijk verbeterd. Dit door het invoeren van strengere emissienormen waardoor de uitstoot van luchtvervuilende stoffen in alle sectoren (landbouw, industrie, gebouwenverwarming, verkeer) is gedaald.

Dat de luchtkwaliteit verbetert blijkt trouwens uit de metingen van de luchtkwaliteit. Meer info vindt u in het laatste IRCEL jaarrapport “luchtkwaliteit in Belgie” : //www.irceline.be/nl/nieuws/jaarrapport-luchtkwaliteit-in-belgie-2012 

Heeft de WHO dan ongelijk? Neen, ook niet. De luchtkwaliteit in een aantal groeilanden in Zuid-Amerika, Azië en Afrika verslechtert wel degelijk. De exponentiële toenemende vraag naar elektriciteit, die voornamelijk opgewekt wordt in zeer vervuilende steenkoolcentrales, zorgt in verschillende Chinese steden voor een gevoelige stijging van de luchtvervuiling. Fijnstofconcentraties in Chinese steden zijn gemiddeld 5 tot 10x hoger in vergelijking met Europese steden. Ook in andere groeilanden zoals India en Brazilië verslechtert de luchtkwaliteit.