Gemeten fijnstofconcentraties (PM10) in Europa

Datum : zondag 29 januari 2012 om 01 uur (universal time)
Forecast PM10 scale
Vorige uur Volgende uur

De meetwaarden die gepubliceerd worden op deze kaarten worden beschikbaar gesteld door het Europese Milieuagentschap (EMA). De meetplaatsen worden weergegeven door gekleurde cirkels. De kleur van de circel is een indicatie voor de gemeten concentraties (zie schaal). De achtergrondkleur op kaart is louter informatief en wordt bekomen door de metingen te interpoleren.Opgepast : op plaatsen ver van de meetplaatsen zullen de geinterpoleerde concentraties sterk afwijken van de werkelijke (maar niet gekende) concentraties. Ter info : een aantal landen sturen nog geen meetgegevens door naar het EMA. Sommige landen sturen hun data ook niet elk uur door. De laatste beschikbare kaart is dan ook de kaart van het uur waarop de metingen van minstens de helft van de Europese meetplaatsen beschikbaar is.