Overzicht van de zwaveldioxide (SO2) concentraties in de omgevingslucht

gemeten in de luchtmeetnetten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Zondag 21 juli 2024 - 03h00

Laatst gemeten uurconcentraties (µg/m³)
Sluis 11 (St.-Jans-Molenbeek) KMI-IRM (Ukkel) map
Realized by means of Brussels UrbIS®© - Distribution &Copyright CIRB

Ligging van de meetposten. De meest recente uurgemiddelde concentratie voor deze polluent wordt weergegeven door een rondje ter hoogte van de meetpost. Bij het aanklikken van een rondje opent zich een grafiek met de evolutie van de concentratie.


Echelle de la qualité de l'air