Voor de voorspellingen van ozon concentraties worden door IRCEL twee luchtkwaliteitsmodellen gebruikt :

SMOGSTOP smogstop Het computermodel SMOGSTOP is een cluster van verschillende statistische modellen (waaronder een neuraal netwerk model). Het model genereert een voorspelling van de hoogste uurgemiddelde ozonconcentraties op basis van voorspelde meteorologische parameters en historische meetreeksen van luchtvervuiling. Het voordeel van SMOGSTOP is dat het zeer snel voor een specifieke plaats een voorspelling kan maken met eenvoudige inputgegevens. Het nadeel is dat alleen voor plaatsen waar reeds voldoende lange tijd ozon wordt gemeten een voorspelling kan  gegenereerd worden.
Meer info over het door de VITO ontwikkelde SMOGSTOP model vindt u in het artikel (pdf) gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift "Environmetrics" en hier .
CHIMERE chimere Het CHIMERE computermodel is een deterministisch model dat op basis van meteovoorspellingen, emissies van luchtverontreinigde stoffen en landgebruikdata de zeer complexe fysische processen en chemische reacties die zich in de atmosfeer kunnen voordoen tracht te simuleren. Het voordeel van deterministische modellen is dat ze de luchtkwaliteit ook kunnen inschatten op plaatsen waar de luchtkwaliteit niet wordt gemeten. Het nadeel is de veel complexere input en de lange rekentijden (al wordt dat laatste door steeds snellere computers stillaan minder belangrijk). De huidige resolutie van het CHIMERE model is ongeveer 50x50 km. Het model berekent dus concentraties die representatief zijn voor een vrij groot gebied. Plaatselijk kan de werkelijke concentratie, afhankelijk van de omgeving, dus hoger of lager zijn.
Meer info over het door IRCEL aangepaste CHIMERE model vindt u hier.
AURORA chimere Het AURORA computermodel is eveneens een deterministisch model (zie info bij CHIMERE). De resolutie van het AURORA model echter is veel hoger (tot 1x1 km) dan het CHIMERE model. Hierdoor is het mogelijk om voorspellingen te genereren voor een aantal agglomeraties (Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi). De resultaten die we hier publiceren zijn afkomstig van de VITO via het ATMOSYS project.

Opgepast : hoewel de eerste validatieresultaten (vergelijking tussen gemodelleerde en gemeten concentraties) van het AURORA model positief zijn, blijven ze experimenteel en dienen ze dus met de nodige voorzichtigheid te worden ge´nterpreteerd (net als de resultaten van de andere modellen trouwens, zie ook opmerking onderaan)

     
(klik op de respectievelijke figuren voor de meest recente voorspellingen)

De resultaten van deze modellen worden (samen met onze eigen expertise) gebruikt om de bevolking te verwittigen voor zomersmog of ozonsmog.

Het is mogelijk dat de twee modellen soms verschillende voorspellingen genereren. Interpretatie van de modelresultaten is dus niet altijd eenvoudig en hiermee dient dus opgepast te worden.