Aantal dagen met hoogste

info:
In onderstaande tabel wordt per meetstation het aantal dagen weergegeven waarop de hoogste 8-uurgemiddelde ozon concentratie van een dag hoger was dan 120 µg/m3.
Volgens EU richtlijn 2008/50/EG mag voor de bescherming van de gezondheid van de mens de hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie van van een dag, de streefwaarde van 120 µg/m3 niet meer dan 25 maal per kalenderjaar (gemiddelde over 3 jaar) overschrijden. Deze gemiddelden over 3 jaar worden weergegeven in de groene cellen. In het oranje wordt een waarde groter dan 25 aangeduid.
Naast de 3-jaar gemiddelden wordt per station ook het aantal overschrijdingen per kalenderjaar getoond. Het eerste jaar waarin beoordeeld wordt of de streefwaarde wordt bereikt is 2010.
De lange termijndoelstelling is te komen tot geen overschrijdingen meer van een 8-uurgemiddelde ozon concentratie groter dan 120 µg/m3.
Deze tabel wordt elke dag rond 07u00 geactualiseerd.

OPGELET : voor de bepaling van een geldig aantal overschrijdingen/jaar, moet volgens bijlage VII van de richtlijn 2008/50/EG aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Het aantal overschrijdingen in de onderstaande tabel wordt sinds 1/10/2009 op basis van die voorwaarden berekend. De cijfers kunnen daarom (licht) verschillen met het aantal dat voor 1/10/2009 werd gepubliceerd.

stacode gemeente 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024(*)
42N016Dessel  141312161717272831181918 
 171691414191815472126823234
42N027Bree  171311151720272829171817 
 2120101012221821412224624202
42N035Aarschot  151411141418252730181817 
 181611148201419422127622224
42N040Sint-Pieters-Leeuw  121189914222324141514 
 15138124121217361520620172
42N045Hasselt  14141215171919      
 1718815121919       
42N046Gellik  13108131517232527161615 
 1913799201515392122423193
42N047Hasselt          25151716 
          NA25422224
42N054Walshoutem  121110121013202326141411 
 1612714814917351824019140
42R801Borgerhout  8643225710369 
 116741403136NA011170
42R811Schoten  14129111315222324141314 
 15188108151515351918517200
42R831Berendrecht  8668911151820151514 
 8NA75513812251620816180
42R841Mechelen (Technologielaan)  9888999      
 11NA78NANA9       
44M705Roeselare (Haven)  643347121415999 
 836316610201313014142
44N012Moerkerke  544599121313101112 
 54NA4NA61110151312614160
44N029Houtem (Veurne)  5533458911888 
 475315541491149110
44N050Sint-Denijs               
               
44N051Idegem  121179710202224172118 
 1516612410714391222NA1916
44N052Zwevegem  75443713171912115 
 10483262122514175  
44R701Gent (Baudelopark)  1185569141720141211 
 121384388112218194NA170
44R710Destelbergen  1197879131819131313 
 121198312511241915518163
44R740Sint-Kruiswinkel  8968710141617111312 
 51188312712221415518140

(*) Niet gevalideerde gegevens.
"NA" betekent dat er in de zomermaanden (april - september) onvoldoende meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie van een dag. Om een geldig aantal overschrijdingen per maand te bepalen, moeten er 27 dagen/maand beschikbaar zijn waarop een geldig maximum 8-uurgemiddelde kan berekend worden. Indien dit niet het geval is voor meer dan 1 zomermaand, kan geen geldig jaarlijks aantal overschrijdingen bepaald worden.
Voor meer info hierover verwijzen we naar bijlage VII van de richtlijn 2008/50/EG