Historische (niet gevalideerde) meetwaarden van de luchtkwaliteit per dag gemeten in de telemetrische meetnetten van de 3 Belgische gewesten.

De volgende polluenten worden weergegeven:

1. Ozon (O3) : dagelijkse hoogste 1-uur gemiddelde concentratie en tijdstip van het maximum.

2. Stikstofdioxide (NO2) : dagelijkse hoogste 1-uur gemiddelde concentratie en tijdstip van het maximum.

3. Koolstofmonoxide (CO) : dagelijkse hoogste 8-uur gemiddelde concentratie en tijdstip van het maximum.

4. Zwaveldioxide (SO2) : daggemiddelde concentratie.

5. Fijn stof (PM10) : daggemiddelde concentratie.

6. Fijn stof (PM2.5) : daggemiddelde concentratie.

7.Benzeen (C6H6) : daggemiddelde concentratie.