Lokatie meetstations

StedenMeetstations
Keuze polluenten Alle O3 NO NO2 SO2 PM10 PM2.5 CO C6H6
Kleurencode : op basis van classificatie meetstations landelijk voorstedelijk stedelijk industriëel verkeer

De meetstations worden momenteel op de kaart aangeduid met een precisie van 100 à 200 meter. Dit zal nog verbeterd worden.