U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Fijnstof / Historiek / Trends

PM10 Jaargemiddelde

PM10 Jaargemiddelde | PM10 Daggemiddelde | PM2.5 Jaargemiddelde

Alle data hieronder zijn het resultaat van de RIO-interpolatietechniek, een techniek waarbij de meetresultaten worden geïnterpoleerd op een grid met een resolutie van 4x4 km2. Lokaal kunnen de concentraties hoger of lager zijn.

Evolutie percentielen

Onderstaande figuur geeft via boxplots de evolutie weer van het minimum, het 25e percentiel (P25) , het 50e percentiel (P50), het 75e percentiel (P75) en de maximale jaargemiddelde PM10-concentratie voor de 4x4 km² RIO-roostercellen in België. Het ruimtelijke gemiddelde over België is weergegeven via de cirkels. Voor al die parameters is de evolutie gelijklopend. De spreiding blijft over de hele periode ongeveer gelijk. Vanaf 2003 wordt een dalende trend waargenomen van de jaargemiddelde PM10-concentraties, die de laatste jaren opnieuw stagneert. Sinds 2004 wordt overal aan de Europese grenswaarde van 40 µg/m³ voldaan. De WGO-richtwaarde van 20 µg/m³ wordt anno 2015 echter nog altijd op bijna 25% van de oppervlakte in België overschreden.

boxplot pm10 anmean

Boxplots van de jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m³) over de periode 1997-2015 in België. Het ruimtelijke gemiddelde wordt door de blauwe cirkels weergegeven. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Klik hier voor meer uitleg over de interpretatie van een boxplot.

Evolutie regionale gemiddelden

De evolutie van de jaargemiddelde PM10-concentratie gemiddeld per gewest wordt in onderstaande figuur weergegeven. De jaargemiddelde PM10-concentraties in 2015 voor Brussel, Vlaanderen en Wallonië bedragen respectievelijk 19.8, 18.1 en 13.3 µg/m³. De bevolkingsgewogen concentratie, waarin bij de berekening van het ruimtelijke gemiddelde meer ‘gewicht’ gegeven wordt aan gridcellen met een hogere bevolkingsdichtheid, ligt altijd hoger dan de Belgische jaargemiddelde PM10-concentratie en bedraagt in 2015 18.8 µg/m³.

pm10_anmean_reg_2015

Evolutie van de ruimtelijk gemiddelde jaargemiddelde PM10-concentratie in België en de drie gewesten, en het bevolkingsgewogen gemiddelde voor België. Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.

Ruimtelijke trends

De ruimtelijke trend tussen 2000 en 2015 toont aan dat overal in België de PM10-jaargemiddelde concentraties gedaald zijn in die periode. In Wallonië lijkt die daling iets groter (tussen  -0.8 en -1.4 µg/m³/jaar) dan in Vlaanderen (tussen -0.6 en -1.0 µg/m³/jaar). Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat er vóór 2008 slechts een beperkt aantal PM10-meetstations operationeel waren in Wallonië, die bovendien voornamelijk in industrieel gebied stonden. Dat kan voor een overschatting van de PM10-concentraties over het Waals Gewest in het begin van de periode zorgen, waardoor de daling vermoedelijk groter lijkt dan ze in werkelijkheid is.

pm10_anmean_trend_spatial_2015

Ruimtelijke trend in jaargemiddelde PM10-concentraties (µg/m³/jaar). Alle data werden berekend op basis van de RIO-interpolatietechniek.