U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Bevolkingsblootstelling / Fijn stof

Blootstelling aan PM10 jaargemiddelde

PM10 Jaargemiddelde  |  PM10 Daggemiddelde  |  PM2.5 Jaargemiddelde

 In 2015 werd niemand van de Belgische bevolking blootgesteld aan jaargemiddelde concentraties boven de Europese grenswaarde van 40 µg/m³. Ruim een kwart (27%) van de bevolking werd echter wel nog blootgesteld aan jaargemiddelde PM10-concentraties boven de WGO-advieswaarde van 20 µg/m³. De dalende trend in bevolkingsblootstelling van de laatste jaren werd in 2015 niet voortgezet, met quasi dezelfde resultaten als in 2014. In 2015 werd 73% van de bevolking blootgesteld aan PM10-concentraties die lager zijn dan de WGO-richtwaarde, terwijl dat in 2011 nog maar 19% was en in 2006 zelfs 2%.

pm10_popexp_anmean_2015

Evolutie van de blootstelling van de bevolking aan jaargemiddelde PM10-concentraties op basis van de RIO-interpolatietechniek.